Nazwy szkoły

Na przestrzeni minionych 70 lat szkoła nosiła nazwy:

1945 – 1949 7-klasowa Szkoła Powszechna Koedukacyjna nr 3 w Dębicy
1950 – 1957 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
1958 – 1967 Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy
1968 – 1989 Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy im. Pułku Armii Radzieckiej „Dębica” w Dębicy
1990 – 2001 Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy
od 1999 Miejskie Gimnazjum nr 4 w Dębicy