Dyrektorzy

Kierownikiem 7-klasowej Szkoły Powszechnej Koedukacyjnej nr 3 w Dębicy był Józef Róg, który pełnił również funkcję zastępcy kierownika ds. kształcenia podstawowego w 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Szkołą Podstawową nr 4 kolejno kierowali:

1950 – 1965 Józef Róg
1965 – 1968 Stefan Gac
1968 – 1982 mgr Helena Golus
1982 – 1989 mgr Alfreda Zbylut
1989 – 1991 mgr Ryszard Sopiński
1991 – 1993 mgr Danuta Ragan
1993 – 1999 mgr Andrzej Czudecki
1999 – 2001 mgr Zofia Chadała

Od dnia 1.09. 1999 r. funkcję dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4 pełni mgr Andrzej Czudecki.