Dyrekcja

Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

mgr Andrzej Czudecki