Warsztaty czytelnicze

     W dniu 19 stycznia w szkolnej bibliotece odbyły się warsztaty czytelnicze pod hasłem: „Dlaczego warto czytać?”. Ich celem było wzbudzenie zainteresowania książką i biblioteką. Materiały na ćwiczenia, w postaci atrap książek, zostały wstępnie przygotowane na zajęciach artystycznych przez dziewczęta z klasy 2a i 2b. Później rozpoczęła się dyskusja w klasie 7d nad sensem czytania, zaletami i korzyściami jakie wynikają z czytania książek.

Na zajęciach młodzież doszła do wniosku, iż książki odgrywają w naszym życiu wielką rolę, ponieważ między innymi pomagają nam odszukać potrzebne informacje, poszerzają wiedzę, rozwijają słownictwo, uczą poprawnej polszczyzny, ćwiczą pamięć, koncentrację, wskazują właściwe wzorce postępowania, dostarczają wielu emocji, umożliwiają przeniesienie się w inny świat, a także bawią, wzruszają i pobudzają naszą wyobraźnię.

Na zakończenie warsztatów wykonano dekorację na korytarzu szkolnym prezentującą odpowiedzi uczniów na pytanie „Dlaczego warto czytać?”, aby w ten sposób dotrzeć z promocją czytelnictwa do szerszego grona uczniów.