MIEJSKIE GIMNAZJUM nr 4
Wyrobka 11
39-200 Dębica
telefon (0-14) 681 25 84
e-mail:
sekretariatmg4@op.pl
 

Start arrow Szkoła
Miejskie Gimnazjum nr 4 w Dębicy Drukuj

Szkoła zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju swoim uczniom.


Każdy może liczyć na pomoc nauczycieli w rozwijaniu swoich zainteresowań. Dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych oraz wyniki absolwentów w szkołach ponadgimnazjalnych przekonują o tym, że wiedza i umiejętności nabyte w naszym gimnazjum pozwalają bardzo dobrze przygotować się do dokonania wyboru dalszego kształcenia.

W Miejskim Gimnazjum nr 4 w Dębicy w bieżącym roku szkolnym uczy się 487 uczniów w 17 oddziałach klasowych.
Wykorzystując doświadczenia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoła realizuje zadania przyjęte od jej powołania, poszerzając ich zakres zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców.

Na rok szkolny 2006/2007, tak jak w latach poprzednich, planowane są oddziały klas kształcące u uczniów wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową nauczania w gimnazjum oraz poszerzające zakres treści wybranych przedmiotów. 
 

Propozycja na najbliższy rok szkolny obejmuje:

   klasę matematyczno - fizyczną o poszerzonym zakresie matematyki i fizyki, z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

  klasy matematyczno - informatyczne,

  klasy językowe - nauka dwóch języków obcych - angielski i niemiecki (z kontynuacją nauki języka obcego ze szkoły podstawowej jako języka wiodącego),

  klasa z poszerzonym zakresem treści przedmiotów humanistycznych (język polski, historia),

  klasę o poszerzonym zakresie realizacji treści matematyki i geografii,

  klasę ekologiczną ? z poszerzonym zakresem treści biologii, geografii i chemii,

  klasę sportową o zwiększonym wymiarze zajęć wychowania fizycznego (piłka siatkowa),

  klasy ogólne.

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:

 • kół przedmiotowych,
   
 • kół zainteresowań,
   
 • Uczniowskiego Klubu Sportowego (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekka atletyka, piłka ręczna).

Dla zainteresowanych uczniów zapewnione są obiady w stołówce szkolnej.

MIEJSKIE GIMNAZJUM nr 4
Wyrobka 11
39-200 Dębica
telefon (0-14) 681 25 84
e-mail: sekretariatmg4@op.pl

Zapraszamy
 

Plan Lekcji Klas


Spacer po MG4


Gościmy

© 2019 Miejskie Gimnazjum nr 4 w Dębicy :: (jn) i Joomla!